منجی موعود

پخش ویدیو

عنوان : منجی موعود

خواننده : تیموتی پاگانی

مدت : 00:05:00

متن موسیقی

O man glorious millennial dream!
ای رویای هزارساله‌ی باشکوه!

Isn’t it time yet to interpret?
هنوز زمان تعبیرت فرانرسیده؟

O sun hidden in the fog but gleam
ای خورشید درخشان از پشت ابرها

Is’nt it time of hope for man desperate
و ای امید ناامیدان کی خواهی آمد؟
I wish you were sudden and intrusive
کاش سرزده و ناگهان

just like the spring rain
مانند رگبار بهاری

Pour in the thirsty desert of man’s illusive
بر وهم انسان می باریدی

That is full of waiting and pain
که مانند شوره زاری لبالب از دردِ انتظار است
O son of pure gentel nobles!
ای فرزند نجیب زادگان پاک و اصیل

O unique! your fame is global!
ای یگانه ای که شهرتت عالم را گرفته

O son of divine guided leaders!
ای فرزند رهبران الهی هدایت یافته‌،

The pious men never born like them either!
و پارسایانی که هرگز کسی مانند آنان متولد نشده
O son of shining bright lights!
ای فرزند انوار پاک و درخشان!

brave on the days and devote in the nights.
شیر بیشه‌ی روز و عابد نیمه‌شب ها!

O son of clear and stright path!
ای فرزند صراط مستقیم و راه روشن!

The source of mercy in the future and past.
و ای رحمت جاری در زمان
I believe
باور دارم

From depths of my heart,
از اعماق قلبم، با تمام وجودم

from all my cells apart,
با تک تک سلولها، با تمام بود و نبودم

You will come
که تو خواهی آمد
With the songs of David, with the Rod of Moses
با نغمه داوودی ، با عصای موسوی

With the breathe of Christ, with the scent of roses
با دم مسیحایی، با عطر گلهای محمدی
O The Promised Savior
ای منجی موعود!
A voice is heard all over the world
from the heaven
ندایی آسمانی، در جهان طنین انداز می‌شود:

The savior has come with the message
of love and blessin
«منجی با پیام عشق و برکت ظهور کرده است»
The sun of justice will rise up
خورشید عدالت طلوع میکند

The roots of oppression will burn up
و ریشه‌های ستم میسوزد
The oppressed of the world will inherit the land
مظلومان عالم وارث زمین میشوند

And the divine decree is done by your command
و به فرمان تو احکام الهی انجام میشوند
O my Lord!
پروردگارا !

Build a strong sacred bond
پیوندی عمیق و مقدس بنا کن!

between human and savior
میان انسان و منجی او؛

To end man’s fear and failure
برای پایان دادن به ترس و شکست

So the man to you be conned
و رسیدن انسان به خدا
May his kindness be upon us!
مهر او را بر ما فرو ریز!

For the sake of his blessing
و به برکت وجود منجی موعودت

Forgive our slips and sins,
خطاها و گناهان ما را ببخش

And end human wars and fuss
و پایان ده!
به جنگها و هیاهوها
O Creator of beauty! O beautiful!
ای خالق زیبایی! ای اصل زیبایی!

Beautify the world, with the coming of him
جهان ما را با ظهور منجی زیباتر کن!

To spread your light in this world of dim.
و این دنیای ظلمانی را با نورت، روشن کن!

O most merciful of the merciful!
ای مهربانترین مهربانان! ای سرچشمه مهربانی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.