وب سایت رسمی استاد محمد شجاعی

ضرورت خودشناسی

کلیه حقوق این محصول برای فروشگاه اینترنتی نو آوران منتظران منجی (عج) محفوظ می باشد.

ضرورت خودشناسی

کلیه حقوق این محصول برای فروشگاه اینترنتی نو آوران منتظران منجی (عج) محفوظ می باشد.

در اين نوشتار كه جلد نخست از مجموعۀ «انسان و ابديت» است، به ضرورت خودشناسی و نقش آن در تحصيل سعادت دنيا و آخرت و نيز بعضی از آفات كوتاهی در اين امر واجب پرداخته‌ايم سپس به موضوع مهم ساختار وجودی انسان و جايگاه آن در نظام خلقت پرداخته‌ايم. اين جلد فقط يك مقدمه برای ورود به مباحث مهم و كليدی انسان‌شناسی و نيز بايدها و نبايدهای زندگی او در حركت به سوی ابديت و جايگاه حقيقی اوست.

آرامش، شادی و عشق، آموختنی‌اَند!

معرفی یا اشتراک محصول

تعداد صفحه : 71

نویسنده : محمد شجاعی

انتشارات : نشر محیی

تصویر گر : هادی فراهانی