وب سایت رسمی استاد محمد شجاعی

شروع شدن

کلیه حقوق این محصول برای فروشگاه اینترنتی نو آوران منتظران منجی (عج) محفوظ می باشد.

شروع شدن

کلیه حقوق این محصول برای فروشگاه اینترنتی نو آوران منتظران منجی (عج) محفوظ می باشد.

وجود انسان، از ویژگی‌های ظاهری و رفتاری گرفته تا درونی و عقلانی، با دیگر موجوداتِ خاکی و افلاکی دارای وجه اشتراک متعددی است. از روزگارانِ کهن تا امروز، بسیاری از اندیشمندان، انسان را با توجه به این اشتراکات هویت‌یابی کرده‌اند. این جنبه‌های مشترک، اگرچه قسمتی از حیات انسان‌هاست، اما همۀ انسان نیست و مخاطب ژرف‌اندیش را به این فکر فرو می‌برد که…

آرامش، شادی و عشق، آموختنی‌اَند!

معرفی یا اشتراک محصول

20,000 تومان

ناموجود

تعداد صفحه : 58

نویسنده : ابوذر دارابی

انتشارات : نشر محیی

تصویر گر : هادی فراهانی