من و خدا

یکی از آرامبخش‌ترین خبرهایی که از خداوند به ما رسیده است این است که همۀ ما به سوی پروردگارمان که منبع زندگی، قدرت، شادی، آرامش و عشق است بازمی‌گردیم، و این یعنی زندگیِ دنیایی ما با همۀ تلخ و شیرینش گذرگاهی‌است میان آغازی که خداست و سرانجامی که خداست. دیدار با خداوند در آن سرانجام، زمانی برای ما دلپذیر و شادی‌آور خواهد بود که اکنونِ ما نیز با او سپری شود تا بیشترین شباهتِ ممکن به او را در خود به وجود آوریم. ایجاد این شباهت راه و رسمی دارد که باید آن را آموخت. کارگاه‌های آموزشیِ این بخش، ما را در کسب مهارت‌های معنوی و ایجاد ارتباطی سازنده بین ما و خدا یاری می‌دهد.

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.