من و خانواده آسمانی

هر یک از ابعاد وجودیِ مادی و معنوی انسان خاستگاهی دارد که با آن هم‌سنخ و هم‌خانواده است. کیفیت حیات هر بخش از وجود ما وابسته به نوع رابطه‌ای است که با خانواده‌اش برقرار می‌کند. خاستگاهِ بدن، دنیا و پدر و مادرِ زمینیِ ما هستند که خداوند به‌واسطۀ آنها جسم ما را به وجود آورده است. واسطۀ به وجود آمدنِ روح و جان ما نیز خانواده‌ای آسمانی است که خداوند از مجرای وجود آنان امر به خلقت ما کرده است، اما جای حسرت و دریغ است که حجاب دنیا مانع از فهم درست این حقیقت است. در هر یک از کارگاه‌های «من و خانوادۀ آسمانی» با یکی از جلوه‌های اصل و ریشۀ وجودمان آشنا می‌شویم و با خانوادۀ حقیقیِ خود دیدار می‌کنیم؛ دیداری سراسر شوق و روشنایی.

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.