سبک زندگی انسانی

از روزگاران گذشتۀ بسیار دور تا دوران معاصر، اندیشه‌های مختلفی بر جوامع و زندگیِ افراد آن حاکم بوده است. اندیشه‌هایی که با اصل قرار دادن یکی از جنبه‌های زندگی از جمله اقتصاد، لذت، ماده، زهد، عرفان، علم، تجربه و … پدیدآورندۀ سبک زندگی مردم بوده است. این در حالی است که تنها شیوۀ زندگی، که انسان را به ابدیتِ شاد و آرام می‌رساند، همان است که متناسب با چنین وسعت نظری تنظیم شده باشد. این سبک زندگی را صرفاً کسی می‌تواند به انسان نشان بدهد که به بی‌پایانیِ عمر انسان آگاه است و به همۀ جنبه‌های زندگی به گسترۀ ابدیت نگاه می‌کند. هر یک از کارگاه‌های این مجموعه، که با بهره‌گیری از آموزه‌های ناب الهی بیان شده‌اند، چراغی روشن هستند که پیش پای انسان را در جادۀ بی‌نهایت زندگی روشن نگاه می‌دارند.

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.