www.montazer.ir
دوشنبه 8 آذر 1400
شناسه مطلب: 5721
زمان انتشار: 12 آبان 1395
بین سه فقره در زیارت عاشورا که پشت سرهم آمده، ارتباط منطقی وجود دارد

استاد محمد شجاعی

بین سه فقره در زیارت عاشورا که پشت سرهم آمده، ارتباط منطقی وجود دارد

علت این که «أن یثبت لی قَدَم صِدقٍ=این که مرا ثابت قدم و صادق بدارد» اول آمده و بعد «وَ أسئلُهُ أن یُبَلِغَنی المقامَ المحمود= از خدا می خواهم که مرا به مقام محمود برساند» آمده، وسپس «وَأن یَرزُقَنی طَلَب ثاری مَعَ أمامٍ هدی= خداوند خونخواهی خودم با امام هدایتگر را روزی ام کند» آمده، این است که بین آنها ارتباط منطقی وجود دارد.

اگر کسی نفس انسان را بشناسد، به ارتباط منطقی که بین سه فقره مذکور وجود دارد، پی می برد. حالا چرا این طور است؟ من می خواهم «ربط معرفت نفسی» این ها را بگویم. اگر شما این را بدانید، بسیاری از رمزهای دیگر را در آیات، روایات و دعاهای دیگر به دستتان می آید.

وقتی سخن از «مقام» گفته می شود و ما این مقام را درخواست می کنیم، نشانه ی آن است که این مقام، با ساختار وجودی ما تنظیم شده است؛ یعنی ساختار وجودی ما ذاتاً این مقام را احتیاج دارد و دوستش دارد و می خواهد این مقام را داشته باشد. پس اگر بفهمیم این مقام چیست، نمی توانیم از آن بگذریم. اگر بفهمیم که مقام محمود چیست و چقدر قشنگ و خوب است و به ضرورتش برای خود پی ببریم، عاشقش می شویم.

همه چیز عالم بر محور «انسان» خلق شده است

تمام مخلوقات عالم، از اتم ها و الکترون ها بگیرید تا چیزهایی که تجلیات مادّی بوده و تظاهری هستند از آن عالم حق؛ تجلیات کتبی مثل قرآن و دعاهایی که از معصومین یا خود خدا به ما رسیده؛ تجلیات انسانی؛ خود نفس انسان؛ و تمام این ها براساس تعریف انسان ساخته شده است. یعنی آن چیزی که خدا به عنوان انسان در نظر داشته و نفحه ی الهی با آن تنظیم شده را باید مورد توجه قرار دهیم.

هیچ چیز در این عالم نیست، مگر این که با محوریت انسان تنظیم شده است. اتم ها، الکترون ها، درخت ها، ماهی ها، کهکشان ها، سنگ ها، معادن، گیاهان همه و همه برای انسان تنظیم شده است. یعنی اوّل این موجود در نظر گرفته شده، بعد خلقت بر اساس این موجود انجام شده است. دعاها هم همین طور است.  

 

مقام محمود جلسه اول

نظری داده نشده

Top
برای عضویت در خبرنامه پست الکترونیکی خود را وارد کنید

خبرنامه سایت منتظران منجی

Stay informed on our latest news!

اشتراک در خبرنامه سایت منتظران منجی feed