ما کجا ایستاده ایم ؟

آینده حتمی و نزدیک جهان در دولت امام مهدی علیه السلام

نا گفته هایی از دین‌داری

پخش ویدیو

کم کم باید آماده شویم برای جورِ دیگری زیستن!

از نحوه‌ی اداره خانواده‌ها! تا نحوه‌ی اداره دولتها! تا نحوه‌ی اداره جهان!

زیستن در جهانِ آینده، مبانی خودش را دارد، و به تعبیر قرآن در حکومت صالحان، انسان‌ها بر اساس وزن باطنی‌شان صاحب اعتبار خواهند بود. اصلاح ضعف‌های دینداری ما، و رسیدن به قیمت و شرافت متناسب برای همراهی با امام زمان علیه‌السلام در دولت کریمه نیاز به شناخت مبانی تمدن در دولت کریمه دارد. ما در این صفحه سعی داریم از این مبانی بصورت کاملاً تخصصی صحبت کنیم.

از اصلاح نیت در دین داری تا نقش آفرینی در دولت کریمه امام مهدی علیه السلام

حقایقی از دین‌داری که قرنها ناگفته مانده است!

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

کارگاه مبانی انسان شناسی در تمدن نوین اسلامی

برای شناخت جهان آینده (دولت کریمه) و ایجاد آمادگی درونی برای ورود به این جهان، نیاز داریم تا دیدگاه قرآن و معصومین را در مورد آینده‌ی جهان بدانیم!
یعنی تنها منابع قابل اعتماد و قابل اتکا برای پیش‌بینی آینده جهان.
کارگاه 12 جلسه‌ای «مبانی انسان‌شناسی در تمدن نوین اسلامی» که در چهار بخش دسته بندی شده است، به اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین سوالات ما در این زمینه پاسخ می‌دهد:

  • جهان‌بینی تراز در جهانِ آینده (حکومت امام زمان علیه‌السلام) چیست؟
  • شاخصه‌های انسان تراز در جهان آینده چیست؟
  • جامعه‌ی تراز از دیدگاه شاخصه‌های دولت کریمه چه جامعه‌ای است؟
  • ما چگونه باید خود را برای زندگی در این جهان آماده کنیم؟

انقلاب اسلامی و آینده جهان

تمدن، یعنی برنامه مدیریت انسان در جوامع “با توجه به تعریفی که ایدئولوژی آن جامعه از انسان ارائه می‌کند”. تمدنی که قرآن از آن به نام حکومت صالحان در آینده جهان، یاد می‌کند چگونه به انسان نگریسته و چه برنامه‌ی مدیریتی برای جوامع انسانی دارد؟ آیا اساساً “نبرد تمدن‌ها”، جنگ قدرتها نیست؟ و تمدن‌سازی نوین اسلامی هم یک قدرت‌طلبی محسوب نمی‌شود ؟ کتاب «انقلاب اسلامی و آینده جهان» به قلم «محمد شجاعی» بطور مبسوط به این پرسش‌ها و صدها پرسش دیگر شما پیرامون «آینده حتمی و نزدیک جهان» پاسخ می‌دهد!

مقدمه - آینده نگری عنصر ذاتی انسان
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-2'); player.video_id = 87; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"03:37","title":"\u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u06c0 \u062c\u0647\u0627\u0646"},{"time":"03:57","title":"\u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0646\u06af\u0631\u06cc\u060c \u0639\u0646\u0635\u0631 \u0630\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646"},{"time":"06:23","title":"\u0622\u062b\u0627\u0631 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647"},{"time":"06:56","title":"\u0627\u0644\u0641: \u0633\u0647\u06cc\u0645 \u0634\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u06af\u0627\u0646"},{"time":"11:07","title":"\u0628: \u0639\u0636\u0648\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0644\u0634\u06a9\u0631 \u062e\u062f\u0627"},{"time":"12:18","title":"\u062c: \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u06c0 \u0631\u0648\u0634\u0646"},{"time":"13:54","title":"\u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0648 \u0639\u0644\u0645 \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0628\u06cc\u0627"},{"time":"16:59","title":"\u0645\u0639\u062c\u0632\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"19:21","title":"\u0631\u0633\u0627\u0644\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"23:50","title":"\u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632 \u0638\u0647\u0648\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u062d\u062c\u062a(\u0639\u062c)"},{"time":"25:56","title":"\u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u0622\u0645\u0627\u062f\u06c0 \u0637\u0644\u0648\u0639 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a"},{"time":"26:36","title":"\u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u0627\u0632 \u0646\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/00-moghadame%20enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"03:37","title":"\u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u06c0 \u062c\u0647\u0627\u0646"},{"time":"03:57","title":"\u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0646\u06af\u0631\u06cc\u060c \u0639\u0646\u0635\u0631 \u0630\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646"},{"time":"06:23","title":"\u0622\u062b\u0627\u0631 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647"},{"time":"06:56","title":"\u0627\u0644\u0641: \u0633\u0647\u06cc\u0645 \u0634\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u06af\u0627\u0646"},{"time":"11:07","title":"\u0628: \u0639\u0636\u0648\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0644\u0634\u06a9\u0631 \u062e\u062f\u0627"},{"time":"12:18","title":"\u062c: \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u06c0 \u0631\u0648\u0634\u0646"},{"time":"13:54","title":"\u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0648 \u0639\u0644\u0645 \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0628\u06cc\u0627"},{"time":"16:59","title":"\u0645\u0639\u062c\u0632\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"19:21","title":"\u0631\u0633\u0627\u0644\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"23:50","title":"\u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632 \u0638\u0647\u0648\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u062d\u062c\u062a(\u0639\u062c)"},{"time":"25:56","title":"\u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u0622\u0645\u0627\u062f\u06c0 \u0637\u0644\u0648\u0639 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a"},{"time":"26:36","title":"\u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u0627\u0632 \u0646\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc"}],"title":" ","preset":5,"id":87,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 1 : چیستی تمدن نوین اسلامی در مبانی انسان شناسی دینی
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-3'); player.video_id = 88; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"00:59","title":"\u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0637\u0631\u0627\u0632 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"03:01","title":"\u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u0648 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"05:11","title":"\u0646\u0642\u0634 \u062e\u0648\u062f\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0645 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u062f\u0631 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"06:50","title":"\u0627\u0633\u062a\u0645\u0631\u0627\u0631 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646"},{"time":"07:40","title":"\u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062e\u0635\u0635 \u062f\u0631 \u0633\u0639\u0627\u062f\u062a \u062c\u0627\u0645\u0639\u06c0 \u0645\u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"11:01","title":"\u0627\u0635\u0644 \u0627\u0635\u0627\u0644\u062a \u062a\u062e\u0635\u0635"},{"time":"15:05","title":"\u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u06a9\u06cc\u0633\u062a\u061f"},{"time":"20:56","title":"\u0647\u062f\u0641 \u062e\u0644\u0642\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc"},{"time":"26:04","title":"\u0646\u0642\u0634 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u062d\u0627\u06a9\u0645\u06cc\u062a \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645 \u06cc\u0627 \u062c\u0627\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0627\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc"},{"time":"30:11","title":"\u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0648 \u062f\u0644\u0627\u06cc\u0644 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a"},{"time":"30:31","title":"\u0627\u0644\u0641: \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646 \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0648 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0628\u0634\u0631\u06cc"},{"time":"32:10","title":"\u0628: \u0648\u062c\u0648\u062f \u0645\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0637\u0627\u063a\u0648\u062a\u200c\u0647\u0627"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/01-enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"00:59","title":"\u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0637\u0631\u0627\u0632 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"03:01","title":"\u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u0648 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"05:11","title":"\u0646\u0642\u0634 \u062e\u0648\u062f\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0645 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u062f\u0631 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"06:50","title":"\u0627\u0633\u062a\u0645\u0631\u0627\u0631 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646"},{"time":"07:40","title":"\u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062e\u0635\u0635 \u062f\u0631 \u0633\u0639\u0627\u062f\u062a \u062c\u0627\u0645\u0639\u06c0 \u0645\u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"11:01","title":"\u0627\u0635\u0644 \u0627\u0635\u0627\u0644\u062a \u062a\u062e\u0635\u0635"},{"time":"15:05","title":"\u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u06a9\u06cc\u0633\u062a\u061f"},{"time":"20:56","title":"\u0647\u062f\u0641 \u062e\u0644\u0642\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc"},{"time":"26:04","title":"\u0646\u0642\u0634 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u062d\u0627\u06a9\u0645\u06cc\u062a \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645 \u06cc\u0627 \u062c\u0627\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0627\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc"},{"time":"30:11","title":"\u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0648 \u062f\u0644\u0627\u06cc\u0644 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a"},{"time":"30:31","title":"\u0627\u0644\u0641: \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646 \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0648 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0628\u0634\u0631\u06cc"},{"time":"32:10","title":"\u0628: \u0648\u062c\u0648\u062f \u0645\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0637\u0627\u063a\u0648\u062a\u200c\u0647\u0627"}],"preload":"metadata","title":" ","preset":5,"id":88,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 2 : آینده انسان و جهان در قرآن
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-4'); player.video_id = 89; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"01:33","title":"1. \u0628\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0644\u062d\u060c \u0648\u0627\u0631\u062b\u0627\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646"},{"time":"06:34","title":"\u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0648 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062b\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0644\u062d \u0632\u0645\u06cc\u0646"},{"time":"07:42","title":"\u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0639\u0645\u0644 \u0628\u0631\u0637\u0628\u0642 \u0622\u0646\u060c \u0639\u0646\u0635\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062f\u06cc\u0646\u200c\u062f\u0627\u0631\u06cc"},{"time":"08:57","title":"\u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0641\u0647\u0645 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628"},{"time":"09:37","title":"\u0639\u0644\u062a \u062c\u062f\u0627 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628"},{"time":"13:48","title":"2. \u0645\u0633\u062a\u0636\u0639\u0641\u0627\u0646\u060c \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u0648\u0627\u0631\u062b \u0632\u0645\u06cc\u0646"},{"time":"17:34","title":"3. \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u0646\u060c \u062c\u0627\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0628\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646"},{"time":"20:18","title":"4. \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u060c \u062f\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u06a9\u0645 \u0628\u0631 \u0647\u0645\u06c0 \u062c\u0647\u0627\u0646"},{"time":"23:39","title":"\u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0648\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0648 \u0628\u0632\u0631\u06af\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646 \u062a\u0627\u0631\u064a\u062e"},{"time":"25:00","title":"\u062f\u0644\u0627\u06cc\u0644 \u0648 \u0631\u06cc\u0634\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0628\u0634\u0631\u06cc\u062a"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/02-enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"01:33","title":"1. \u0628\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0644\u062d\u060c \u0648\u0627\u0631\u062b\u0627\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646"},{"time":"06:34","title":"\u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0648 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062b\u0627\u0646 \u0635\u0627\u0644\u062d \u0632\u0645\u06cc\u0646"},{"time":"07:42","title":"\u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0639\u0645\u0644 \u0628\u0631\u0637\u0628\u0642 \u0622\u0646\u060c \u0639\u0646\u0635\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062f\u06cc\u0646\u200c\u062f\u0627\u0631\u06cc"},{"time":"08:57","title":"\u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0641\u0647\u0645 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628"},{"time":"09:37","title":"\u0639\u0644\u062a \u062c\u062f\u0627 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628"},{"time":"13:48","title":"2. \u0645\u0633\u062a\u0636\u0639\u0641\u0627\u0646\u060c \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u0648\u0627\u0631\u062b \u0632\u0645\u06cc\u0646"},{"time":"17:34","title":"3. \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u0646\u060c \u062c\u0627\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0628\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646"},{"time":"20:18","title":"4. \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u060c \u062f\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u06a9\u0645 \u0628\u0631 \u0647\u0645\u06c0 \u062c\u0647\u0627\u0646"},{"time":"23:39","title":"\u0628\u0627 \u0634\u06a9\u0648\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0648 \u0628\u0632\u0631\u06af\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646 \u062a\u0627\u0631\u064a\u062e"},{"time":"25:00","title":"\u062f\u0644\u0627\u06cc\u0644 \u0648 \u0631\u06cc\u0634\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0628\u0634\u0631\u06cc\u062a"}],"title":" ","preset":5,"id":89,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 3 : ویژگی های مردم ایران در قرآن کریم و کلام پیامبر ( ص )
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-5'); player.video_id = 90; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"00:16","title":"\u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062d\u0642 \u0648 \u0646\u0627\u0628\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0627\u0637\u0644"},{"time":"01:10","title":"\u0627\u0644\u0641: \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062d\u0642 \u0628\u0631 \u0628\u0627\u0637\u0644\u060c \u0627\u0631\u0627\u062f\u06c0 \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0648 \u0646\u0627\u0645\u0648\u0633 \u0648 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u062e\u0644\u0642\u062a"},{"time":"05:23","title":"\u0628: \u063a\u0644\u0628\u0647 \u062d\u0642 \u0628\u0631 \u0628\u0627\u0637\u0644\u060c \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0631\u062a \u062d\u0642"},{"time":"08:02","title":"\u0686\u06af\u0648\u0646\u06af\u06cc \u062a\u062d\u0642\u0642 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u0654 \u0631\u0648\u0634\u0646"},{"time":"11:25","title":"\u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u0627\u0646\u060c \u0645\u0642\u062f\u0645\u0647\u0654 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0648\u0627\u062d\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"},{"time":"12:29","title":"\u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632"},{"time":"20:57","title":"\u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639"},{"time":"41:47","title":"\u0646\u0633\u0628\u062a \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0622\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637 \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u0654 \u062c\u0647\u0627\u0646"},{"time":"46:43","title":"\u0648\u062c\u0648\u0628 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u06cc\u0646(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645) \u0648 \u062e\u0637\u0631 \u062c\u062f\u0627\u06cc\u06cc"},{"time":"57:27","title":"\u062e\u062f\u0627\u067e\u0631\u0633\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/03-enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"00:16","title":"\u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062d\u0642 \u0648 \u0646\u0627\u0628\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0627\u0637\u0644"},{"time":"01:10","title":"\u0627\u0644\u0641: \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062d\u0642 \u0628\u0631 \u0628\u0627\u0637\u0644\u060c \u0627\u0631\u0627\u062f\u06c0 \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0648 \u0646\u0627\u0645\u0648\u0633 \u0648 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u062e\u0644\u0642\u062a"},{"time":"05:23","title":"\u0628: \u063a\u0644\u0628\u0647 \u062d\u0642 \u0628\u0631 \u0628\u0627\u0637\u0644\u060c \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0631\u062a \u062d\u0642"},{"time":"08:02","title":"\u0686\u06af\u0648\u0646\u06af\u06cc \u062a\u062d\u0642\u0642 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u0654 \u0631\u0648\u0634\u0646"},{"time":"11:25","title":"\u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u0627\u0646\u060c \u0645\u0642\u062f\u0645\u0647\u0654 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0648\u0627\u062d\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"},{"time":"12:29","title":"\u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632"},{"time":"20:57","title":"\u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639"},{"time":"41:47","title":"\u0646\u0633\u0628\u062a \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0622\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637 \u0628\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u0654 \u062c\u0647\u0627\u0646"},{"time":"46:43","title":"\u0648\u062c\u0648\u0628 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u06cc\u0646(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645) \u0648 \u062e\u0637\u0631 \u062c\u062f\u0627\u06cc\u06cc"},{"time":"57:27","title":"\u062e\u062f\u0627\u067e\u0631\u0633\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646"}],"title":" ","preset":5,"id":90,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 4 : انقلاب اسلامی و جایگاه ملت ایران در کلام رسوال الله ( ص )
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-6'); player.video_id = 91; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"02:49","title":"\u0627\u0644\u0641: \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0645\u0642\u062f\u0645\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0645\u0647\u062f\u06cc(\u0639\u062c\u0644\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u062a\u0639\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0641\u0631\u062c\u0647\u200c\u0627\u0644\u0634\u0631\u06cc\u0641)"},{"time":"04:34","title":"\u0628: \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0646"},{"time":"12:51","title":"\u062c: \u0633\u062a\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"},{"time":"17:23","title":"\u062f: \u0622\u0631\u0632\u0648\u06cc \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631(\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0648\u0622\u0644\u0647\u200c\u0648\u0633\u0644\u0645) \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"},{"time":"18:59","title":"\u0647: \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0647\u06cc"},{"time":"19:26","title":"\u0648: \u0627\u0635\u0644 \u0648 \u0631\u06cc\u0634\u06c0 \u062a\u0648\u062d\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646"},{"time":"20:08","title":"\u0632: \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0628\u0635\u06cc\u0631\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646"},{"time":"21:37","title":"\u062d:\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0633\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645"},{"time":"24:14","title":"\u0637: \u0628\u0634\u0627\u0631\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646"},{"time":"27:27","title":"\u0631\u0627\u0628\u0637\u06c0 \u0645\u062a\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0631 \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0645\u0637\u0647\u0631\u06cc (\u0631\u062d\u0645\u0629\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647)"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/04-enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"02:49","title":"\u0627\u0644\u0641: \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0645\u0642\u062f\u0645\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632 \u0642\u06cc\u0627\u0645 \u0645\u0647\u062f\u06cc(\u0639\u062c\u0644\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u062a\u0639\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0641\u0631\u062c\u0647\u200c\u0627\u0644\u0634\u0631\u06cc\u0641)"},{"time":"04:34","title":"\u0628: \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0646"},{"time":"12:51","title":"\u062c: \u0633\u062a\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"},{"time":"17:23","title":"\u062f: \u0622\u0631\u0632\u0648\u06cc \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631(\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0648\u0622\u0644\u0647\u200c\u0648\u0633\u0644\u0645) \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"},{"time":"18:59","title":"\u0647: \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0647\u06cc"},{"time":"19:26","title":"\u0648: \u0627\u0635\u0644 \u0648 \u0631\u06cc\u0634\u06c0 \u062a\u0648\u062d\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646"},{"time":"20:08","title":"\u0632: \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0628\u0635\u06cc\u0631\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646"},{"time":"21:37","title":"\u062d:\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0633\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645"},{"time":"24:14","title":"\u0637: \u0628\u0634\u0627\u0631\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646"},{"time":"27:27","title":"\u0631\u0627\u0628\u0637\u06c0 \u0645\u062a\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0631 \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0645\u0637\u0647\u0631\u06cc (\u0631\u062d\u0645\u0629\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647)"}],"title":" ","preset":5,"id":91,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 5 : حقایق مهم انقلاب اسلامی در کلام سایر معصومین علیهم السلام و برخی دانشمندان
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-7'); player.video_id = 92; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"07:30","title":"\u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0627\u0646\u0634 \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0638\u0645(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645)"},{"time":"14:03","title":"\u0646\u0627\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u062d\u0645\u0629\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647) \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0644\u0647(\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0648\u0622\u0644\u0647\u200c\u0648\u0633\u0644\u0645)"},{"time":"21:37","title":"\u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u062d\u0645\u0629\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647) \u0645\u062c\u062f\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0646 \u0627\u062e\u06cc\u0631"},{"time":"24:32","title":"\u0627\u0645\u0627\u0645\u060c \u0622\u0634\u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06c0 \u062d\u0642 \u0648 \u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0647\u06cc"},{"time":"26:27","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0648\u0633 \u06a9\u06cc\u0646\u062a\u0633\u0644\u0631\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0648\u06af\u0633\u0628\u0648\u0631\u06af "},{"time":"29:06","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0631\u062f \u0644\u0648\u06cc\u06cc\u0633\u060c \u06cc\u0647\u0648\u062f\u06cc \u062a\u0628\u0627\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc "},{"time":"32:17","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0627\u0648\u062f\u0648 \u0627\u0634\u062a\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u062e\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u0646\u0633\u062a\u06cc\u062a\u0648\u06cc \u062e\u0627\u0648\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646"},{"time":"33:06","title":"\u06a9\u0644\u0627\u0648\u0633 \u0628\u0631\u06cc\u0646\u06af\u060c \u0627\u0632 \u0646\u0648\u06cc\u0633\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"34:39","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0644\u0648\u062f\u0648\u06cc\u06af \u0647\u0627\u06af\u0647 \u0645\u0646\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0648\u0631\u062a\u0633\u0628\u0648\u0631\u06af \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646"},{"time":"36:22","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0622\u0646\u062f\u0631\u06cc\u0627 \u0645\u0627\u06cc\u0631\u060c \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0634\u0646\u0627\u0633 \u0648 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0627\u0644\u0647\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0633\u06cc\u062d\u06cc"},{"time":"37:30","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0622\u0646\u062f\u0631\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u06cc\u0631\u060c \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0634\u0646\u0627\u0633 \u0648 \u0639\u0631\u0628\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/05-enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"07:30","title":"\u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0627\u0646\u0634 \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0638\u0645(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645)"},{"time":"14:03","title":"\u0646\u0627\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u062d\u0645\u0629\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647) \u062f\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0644\u0647(\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0648\u0622\u0644\u0647\u200c\u0648\u0633\u0644\u0645)"},{"time":"21:37","title":"\u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u062d\u0645\u0629\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647) \u0645\u062c\u062f\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0642\u0631\u0646 \u0627\u062e\u06cc\u0631"},{"time":"24:32","title":"\u0627\u0645\u0627\u0645\u060c \u0622\u0634\u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06c0 \u062d\u0642 \u0648 \u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0647\u06cc"},{"time":"26:27","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0648\u0633 \u06a9\u06cc\u0646\u062a\u0633\u0644\u0631\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0648\u06af\u0633\u0628\u0648\u0631\u06af "},{"time":"29:06","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0631\u062f \u0644\u0648\u06cc\u06cc\u0633\u060c \u06cc\u0647\u0648\u062f\u06cc \u062a\u0628\u0627\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc "},{"time":"32:17","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0627\u0648\u062f\u0648 \u0627\u0634\u062a\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u062e\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0627\u0646\u0633\u062a\u06cc\u062a\u0648\u06cc \u062e\u0627\u0648\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646"},{"time":"33:06","title":"\u06a9\u0644\u0627\u0648\u0633 \u0628\u0631\u06cc\u0646\u06af\u060c \u0627\u0632 \u0646\u0648\u06cc\u0633\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc"},{"time":"34:39","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0644\u0648\u062f\u0648\u06cc\u06af \u0647\u0627\u06af\u0647 \u0645\u0646\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0648\u0631\u062a\u0633\u0628\u0648\u0631\u06af \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646"},{"time":"36:22","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0622\u0646\u062f\u0631\u06cc\u0627 \u0645\u0627\u06cc\u0631\u060c \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0634\u0646\u0627\u0633 \u0648 \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0627\u0644\u0647\u06cc\u0627\u062a \u0645\u0633\u06cc\u062d\u06cc"},{"time":"37:30","title":"\u067e\u0631\u0648\u0641\u0633\u0648\u0631 \u0622\u0646\u062f\u0631\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u06cc\u0631\u060c \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0634\u0646\u0627\u0633 \u0648 \u0639\u0631\u0628\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633"}],"title":" ","preset":5,"id":92,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 6 : شخصیت امام خمینی ( ره ) در کلام امام خامنه ای

فصل 7 : جایگاه شهر قم در زمینه سازی ظهور و حوادث آخرالزمان
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-9'); player.video_id = 94; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"01:02","title":"\u0639\u0644\u062a \u0646\u0627\u0645\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0642\u0645 "},{"time":"11:01","title":"\u0642\u0645\u060c \u067e\u0646\u0627\u0647\u06af\u0627\u0647 \u0648 \u0645\u0622\u0648\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0645\u0646\u0627\u0646"},{"time":"11:45","title":"\u0627\u0647\u0644 \u0642\u0645\u060c \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646(\u0639\u062c\u0644\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u062a\u0639\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0641\u0631\u062c\u0647\u200c\u0627\u0644\u0634\u0631\u06cc\u0641) "},{"time":"14:08","title":"\u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062d\u0648\u0632\u06c0 \u0642\u0645\u060c \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0638\u0647\u0648\u0631"},{"time":"17:44","title":"\u0646\u0642\u0634 \u062d\u0648\u0632\u06c0 \u0639\u0644\u0645\u06cc\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc\u062a \u0645\u062a\u0639\u0647\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628"},{"time":"19:14","title":"\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc\u062a "},{"time":"25:09","title":"\u0642\u0645\u060c\u062f\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0634\u062a"},{"time":"28:48","title":"\u0642\u0645\u060c \u0622\u0634\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645) "},{"time":"32:36","title":"\u0645\u0639\u0646\u0627\u06cc \u0648\u0633\u06cc\u0639 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0648 \u0642\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/007-enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"01:02","title":"\u0639\u0644\u062a \u0646\u0627\u0645\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0642\u0645 "},{"time":"11:01","title":"\u0642\u0645\u060c \u067e\u0646\u0627\u0647\u06af\u0627\u0647 \u0648 \u0645\u0622\u0648\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0645\u0646\u0627\u0646"},{"time":"11:45","title":"\u0627\u0647\u0644 \u0642\u0645\u060c \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646(\u0639\u062c\u0644\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u062a\u0639\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0641\u0631\u062c\u0647\u200c\u0627\u0644\u0634\u0631\u06cc\u0641) "},{"time":"14:08","title":"\u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062d\u0648\u0632\u06c0 \u0642\u0645\u060c \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0638\u0647\u0648\u0631"},{"time":"17:44","title":"\u0646\u0642\u0634 \u062d\u0648\u0632\u06c0 \u0639\u0644\u0645\u06cc\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc\u062a \u0645\u062a\u0639\u0647\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628"},{"time":"19:14","title":"\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc\u062a "},{"time":"25:09","title":"\u0642\u0645\u060c\u062f\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0634\u062a"},{"time":"28:48","title":"\u0642\u0645\u060c \u0622\u0634\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645) "},{"time":"32:36","title":"\u0645\u0639\u0646\u0627\u06cc \u0648\u0633\u06cc\u0639 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0648 \u0642\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0646"}],"title":" ","preset":5,"id":94,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 8 : روش عملی و علمی اهل بیت علیهم السلام در زمینه سازی انقلاب اسلامی
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-10'); player.video_id = 95; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"10:09","title":"\u0628\u0639\u0636\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0635\u0627\u062f\u06cc\u0642 \u062a\u0644\u0627\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645)) \u062f\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0639\u06cc"},{"time":"33:06","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u06cc\u0646(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645) \u0648 \u0631\u0648\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642 \u0628\u0647 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc"},{"time":"33:44","title":"1. \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a"},{"time":"34:58","title":"2. \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a"},{"time":"35:45","title":"3. \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc"},{"time":"36:3","title":"\u06af\u0631\u06cc\u0633\u062a\u0646\u060c \u06af\u0631\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0646\u060c \u062d\u0632\u0646 \u0648 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0647"},{"time":"36:21","title":"4. \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642 \u0628\u0647 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0630\u06a9\u0631 \u062b\u0648\u0627\u0628 \u0622\u0646"},{"time":"36:39","title":"\u06af\u0631\u06cc\u0633\u062a\u0646\u060c \u06af\u0631\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0646\u060c \u062d\u0632\u0646 \u0648 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0647"},{"time":"38:41","title":"1. \u06cc\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648 \u0645\u0639\u0646\u0627\u06cc \u0622\u0646"},{"time":"43:46","title":"2. \u062a\u0639\u0638\u06cc\u0645 \u0634\u0639\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u0647\u06cc"},{"time":"46:26","title":"3. \u0648\u062c\u0648\u0628 \u0645\u0648\u062f\u062a \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645)"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/08-enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"10:09","title":"\u0628\u0639\u0636\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0635\u0627\u062f\u06cc\u0642 \u062a\u0644\u0627\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645)) \u062f\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0639\u06cc"},{"time":"33:06","title":"\u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u06cc\u0646(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645) \u0648 \u0631\u0648\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642 \u0628\u0647 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc"},{"time":"33:44","title":"1. \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a"},{"time":"34:58","title":"2. \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a"},{"time":"35:45","title":"3. \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc"},{"time":"36:3","title":"\u06af\u0631\u06cc\u0633\u062a\u0646\u060c \u06af\u0631\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0646\u060c \u062d\u0632\u0646 \u0648 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0647"},{"time":"36:21","title":"4. \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642 \u0628\u0647 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0630\u06a9\u0631 \u062b\u0648\u0627\u0628 \u0622\u0646"},{"time":"36:39","title":"\u06af\u0631\u06cc\u0633\u062a\u0646\u060c \u06af\u0631\u06cc\u0627\u0646\u062f\u0646\u060c \u062d\u0632\u0646 \u0648 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0647"},{"time":"38:41","title":"1. \u06cc\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648 \u0645\u0639\u0646\u0627\u06cc \u0622\u0646"},{"time":"43:46","title":"2. \u062a\u0639\u0638\u06cc\u0645 \u0634\u0639\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u0647\u06cc"},{"time":"46:26","title":"3. \u0648\u062c\u0648\u0628 \u0645\u0648\u062f\u062a \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645)"}],"title":" ","preset":5,"id":95,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 9 : انقلاب اسلامی از نگاه امام خمینی ( ره ) و امام خامنه ای

فصل 10 : معجزه های ماندگار و آشکار در پیوند رسالت نبوی با انقلاب اسلامی
var player = document.querySelector('presto-player#presto-player-12'); player.video_id = 97; player.preset = {"id":5,"name":"landing","slug":"landing","icon":"","skin":"default","rewind":false,"play":true,"play-large":false,"fast-forward":true,"progress":true,"current-time":true,"mute":false,"volume":false,"speed":false,"pip":false,"reset_on_end":false,"save_player_position":false,"sticky_scroll":false,"sticky_scroll_position":"","on_video_end":"","play_video_viewport":false,"hide_logo":"0","border_radius":20,"background_color":"#ffc200","control_color":"#000000","is_locked":false,"cta":{"enabled":false,"percentage":100,"show_rewatch":true,"show_skip":true,"headline":"Want to learn more?","bottom_text":"","show_button":true,"button_text":"Click Here","button_color":"","button_text_color":"","background_opacity":0,"button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":true},"button_radius":0},"email_collection":{"enabled":false,"behavior":"pause","percentage":0,"allow_skip":false,"provider":"","provider_list":"","provider_tag":"","border_radius":0,"headline":"","bottom_text":"","button_text":"","button_color":"","button_text_color":""},"action_bar":{"enabled":false,"percentage_start":0,"text":"Like this?","background_color":"","button_type":"custom","button_count":false,"button_text":"Click Here","button_radius":0,"button_color":"","button_text_color":"","button_link":{"id":"","url":"","type":"","opensInNewTab":false}},"created_by":1,"created_at":"2023-12-06 11:49:13","updated_at":"2024-02-06 00:44:04","deleted_at":"","show_time_elapsed":false,"type":"audio"}; player.chapters = [{"time":"00:19","title":"\u0628\u0634\u0627\u0631\u062a \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0644\u0647(\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0648\u0622\u0644\u0647\u200c\u0648\u0633\u0644\u0645)"},{"time":"08:13","title":"\u0628\u06cc\u0627\u0646\u0627\u062a \u0645\u0631\u062c\u0639 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0642\u062f\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u0628\u062d\u0627\u0646\u06cc"},{"time":"12:28","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647(\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0648\u0622\u0644\u0647\u200c\u0648\u0633\u0644\u0645)"},{"time":"16:21","title":"\u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627(\u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627) \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u06c0 \u062c\u0647\u0627\u0646"},{"time":"27:50","title":"\u0645\u0642\u0627\u0645 \u0646\u0648\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u06cc\u0646(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645)"},{"time":"29:39","title":"\u0645\u0635\u062d\u0641 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627(\u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627)"}]; player.overlays = []; player.tracks = []; player.branding = {"logo":"","color":"#ffae00","logo_width":150,"player_css":".presto-audio__title, .presto-audio__mobile-title {\n font-size: 20px;\n font-weight: bold;\n line-height: 2;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n color: var(--plyr-audio-control-color);\n font-family: 'Sahel';\n}\n.has-poster .presto-audio__poster-wrapper {\n width: 140px;\n flex: 0 0 140px;\n}"}; player.blockAttributes = {"src":"https:\/\/g-storage.montazer.ir\/tamadon\/10-enghelab%20eslami%20va%20ayande%20jahan.mp3","chapters":[{"time":"00:19","title":"\u0628\u0634\u0627\u0631\u062a \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0644\u0647(\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0648\u0622\u0644\u0647\u200c\u0648\u0633\u0644\u0645)"},{"time":"08:13","title":"\u0628\u06cc\u0627\u0646\u0627\u062a \u0645\u0631\u062c\u0639 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0642\u062f\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u0628\u062d\u0627\u0646\u06cc"},{"time":"12:28","title":"\u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0631\u0633\u0648\u0644\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647(\u0635\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0648\u0622\u0644\u0647\u200c\u0648\u0633\u0644\u0645)"},{"time":"16:21","title":"\u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627(\u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627) \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u06c0 \u062c\u0647\u0627\u0646"},{"time":"27:50","title":"\u0645\u0642\u0627\u0645 \u0646\u0648\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u06cc\u0646(\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0645\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645)"},{"time":"29:39","title":"\u0645\u0635\u062d\u0641 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627(\u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0639\u0644\u06cc\u0647\u0627)"}],"title":" ","preset":5,"id":97,"autoplay":false,"tracks":[],"visibility":"public"}; player.skin = "default"; player.analytics = false; player.automations = true; player.provider = "audio"; player.youtube = {"noCookie":false,"channelId":"","show_count":false};
فصل 11 : دشمنی استکبار جهانی با ایران

فصل 12 : وظایف مسئولان و مردم در قبال امام زمان ( عج )

فصل 13 : وجوب یاری انقلاب اسلامی


کانال رسمی ایتا استاد محمد شجاعی

معرفی دیگر کارگاه های تمدن سازی

این مجموعه کارگاه ها راهنمای ما برای شناخت نقش انسان، در برپایی تمدن الهی و حاکمیت توحید در سراسر جهان است.

تمدنی که در آن تکامل بخش انسانی بشر، محور اصلی تمام بخش‌های دیگر تمدن (اقتصادی، نظامی، آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی ، درمانی و …) را تشکیل می‌دهد.

کلیه حقوق محتوایی برای استاد محمد شجاعی محفوظ می باشد.