موسیقی بین الملل

لزوم تولید محتوای فطری و انسانی در حوزه بین‌الملل، ما را بر آن داشت که برای مخاطبی در سطح تمام جهان که با این محتوا آشنا نیست، در جذاب‌ترین فرم‌های ممکن که موزیک ویدئو یکی از آن‌هاست، آثاری را تولید کنیم. محتوا و ترانه این آثار پس از گردآوری شبهات غیرمسلمانان از دین اسلام، سروده و پرداخته شده است و در ساخت و انتخاب ژانر موسیقیایی کوشش کرده‌ایم علاوه بر حفظ جذابیت، همخوانی با محتوا را نیز در نظر قرار دهیم. آثاری را که در نهایت تولید شده‌اند؛ می‌توان مجموعه‌ای از جواب‌ها برای رد شبهات موجود در اذهان غیر مسلمانان دانست، که به زیبایی در کنار موسیقی قرار گرفته است.