موسیقی با کلام

تولید محتوای انسانی در قالب‌ها و فرم‌های گوناگون همواره مورد توجه ما بوده است. زیرا معتقدیم که فرهنگ، مهم‌ترین و انسان‌سازترین خوراک مورد نیاز هر فرد است. در همین راستا تولید قطعات تصویری موسیقیایی با محتوای فطری و انسانی را در واحد موسیقی در دستور کار قرار داده‌ایم که حاصل آن قطعات پیش‌روی شماست. در تولید این آثار، ملاک‌های گوناگونی را در نظر داشته‌ایم که یکی از آنها افزایش گسترۀ مخاطبین این نوع از موسیقی و به بیان دیگر رساندن محتوای انسانی، در قالب موسیقی به بخش بزرگتری از اجتماع است. به همین دلیل در تولید هر اثر، سراغ گروه جدیدی از هنرمندان و سبک جدیدی از موسیقی رفته‌ایم؛ و اثر ساخته شده در نهایت جنبۀ تازه‌ای از محتوا را پوشش می‌دهد که موفق شده است مخاطبین مورد انتظار را به درستی پیدا کرده، شنیده شده و تأثیرگذار باشد. باشد که تلاش ما برای گنجاندن خوراک فطری و انسانی در سبد شنیداری مخاطبین مورد قبول شما نیز باشد.