وب سایت رسمی استاد محمد شجاعی

سرود

سرود به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد امکان بی‌نظیری است برای بازگو کردن احساسات ملی و قومی زیرا سرود با حماسه رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. همان‌گونه که در آغاز حماسۀ بزرگ انقلاب اسلامی و سپس در دوران دفاع هشت ساله نیز شاهد بودیم؛ سرود به راحتی می‌تواند احساسات جمعی را تحریک کرده و سبب هم‌صدایی اقشار گوناگون با یکدیگر باشد. تجربۀ خوب این سالها نشان می‌دهد که سرودی زیبا حتی بدون حضور موسیقی نیز بر لب‌ها جاری شده و تا مدت‌ها توسط مردم به یاد آورده می‌شود. به علاوه بسیاری از محتواها هستند که قابلیت تبدیل به اَشکال دیگر موسیقی را نداشته و یا جان احساس در آنها جز در شکل سرود و هم‌آوایی صداهای گوناگون به بار نمی‌نشیند. با توجه به آنچه گفته شد قالب سرود را در کنار دیگر فرم‌های موسیقیایی آزموده‌ایم. تجربه‌ای که برای خودمان بسیار لذت‌بخش بوده و شما را نیز به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.