وب سایت رسمی استاد محمد شجاعی

مستند اربعین

پدیدۀ جهانی راهپیمایی اربعین پدیده‌ای شگفت‌انگیز است که در حصر خبری رسانه‌های جهانی به گوش مردم جهان نمی‌رسد. از همین رو نگاه ما همواره در جهت تولید محتوا برای شناساندن این اتفاق به مردم جهان و نمایان کردن ابعاد مختلف آن برای عاشقان طریق اهل بیت بوده است. چرا که راه اربعین راه خودسازی و تجربۀ حضور در دولت کریمۀ امام عصر عج است. زمانی که همه برابر با هم و فارغ از قراردادهای جهان تجاری شده و برای رسیدن هدفی مشترک در مسیری مشترک قدم برمی‌داریم. زمانی که سفره‌ها باز است و دست‌ها گشاده. زمانی که همه بر یک خوان و زیر یک سقف نفس می‌کشیم و همه برای یک آرمان می‌جنگیم. سعی ما بر این بوده که در نگاه به اربعین حسینی و پدیدۀ راهپیمایی اربعین همواره نگاهی نو دراندازیم.