چرا خدا به من کمک نمی‌کند؟

پخش ویدیو

عنوان :چرا خدا به من کمک نمی‌کند؟

مدت : 00:01:04

کشاورز، تنها دانه را می‌پاشد و آبش می‌دهد؛
سپس منتظر می‌ماند تا دستان دیگری، آن را از خاک بالا بیاورند… و شاید، راز سبز نشدن و نروییدن تو، در همین روایت، نهفته باشد…

«أفَرَأيتُم ما تَحرُثون؟
ءَأنتُم تَزرَعونَهُ أم نَحنُ الزّارِعون» (واقعه – ۶۳ و ۶۴)