مهربانی به سبک خدا!

پخش ویدیو

عنوان :مهربانی به سبک خدا!

مدت : 00:02:09

وَ جاءَ بِالنَّهارِ مُبصِراً بِرَحمَتِه…

و اوست که روز روشن را، از رحمت خویش، پدید آورد؛ تا انسان بیاموزد که درست شبیه او، باید ذره‌ذره نـــــور بدمد در جان‌های خسته‌ای که در بند تاریکی، گرفتار مانده‌اند.