جایی برای پایان اضطراب‌ها

پخش ویدیو

عنوان :جایی برای پایان اضطراب‌ها

«وَ ألْقىٰ فِی الأرضِ رَواسِیَ أن تَمیدَ بِكُم.»(نحل/۱۵)
اوست که بر زمین کوه‌ها را (چون میخ) قرار داد تا حرکت زمین، شما را نلرزاند.

در سرزمین درون (نَفْس) نیز، کوه‌هایی هست که می‌توانند انسان را در بالا و پایین‌های روزگار حفظ کنند!
بشناسیم‌شان و تکیه دهیم!