www.montazer.ir
امروز: چهارشنبه 24 مرداد 1397 | ساعت : 07:19:09 | نسخه آزمایشی
شرط تسلیم شدن زبان، «عبد بودن» است. مثل عبدی که هر چه به او می‌گویند باید بگوید: چشم. زبان هم باید این گونه باشد. گاهی لازم است راست بگوئیم. گاهی هم... تاریخ انتشار: 08 بهمن 1396 زمان انتشار 14:30
در ابتدا لازم است که فهرستی از گناهان زبان که عبارت اند از غیبت، سرزنش، نفرین، فحش، لعن، مسخره کردن، افشاء سِّر، دروغگوئی، چاپلوسی، شوخی‌های خطرناک... تاریخ انتشار: 26 دى 1396 زمان انتشار 10:00
آنچه که از یک شخص یا از شیء ظهور می‌کند، نماینده‌ی باطن آن شخص یا شی است. زبان و نحوه انتخاب هر کس در کلمات، حکایت از باطن او می‌کند و قیمت او را... تاریخ انتشار: 04 آذر 1396 زمان انتشار 15:15