www.montazer.ir
امروز: يكشنبه 28 مرداد 1397 | ساعت : 20:06:31 | نسخه آزمایشی
زبان همچون کلیدی است که هم درب خیر و هم درب شر توسط آن باز می شود؛ آنجا که درب خیر را باز می کند، باید سخن گفت و آنجا که درب شر... تاریخ انتشار: 19 بهمن 1394 زمان انتشار 15:15