www.montazer.ir
امروز: جمعه 3 فروردين 1397 | ساعت : 07:55:16 | نسخه آزمایشی
شناسه خبر: 8652
20 آذر 1396

استاد محمد شجاعی

راه کسب فضیلت «ذکر و سکوت» است

اگر کسی دنبال رشد و فضیلت و ساخته شدن است، باید از راه سکوت و ذکر وارد شود. نگوید چرا من با وجود این که استاد خوبی دارم، درس می خوانم و تلاش می کنم، کارهای عبادی ام را هم انجام می دهم، چرا رشد خوبی ندارم؟ چون در جایی ریزش داری و آن «پرحرفی» است. پرحرفی فقط در حرف منفی نیست. حرف مثبت و معمولی هم می تواند باشد. انسان با پرحرفی سقوط می کند. حرف های منفی اش که وحشتناک تر هستند. چون انسان را نابود می کند و به جایی می رساند که شیطان هم دیگر او را نمی پذیرد.

 

برگرفته از بحث «خانواده آسمانی جلسه 482»