www.montazer.ir
امروز: سه شنبه 26 دى 1396 | ساعت : 13:07:11 | نسخه آزمایشی
شناسه خبر: 8763
24 دى 1396

استاد محمد شجاعی

دربی که خود، به روی خود می بندیم

ببینید کجا این درب را بسته‌اید که اکنون به مشکل برخورده‌اید؟ ببینید کجا نمک نشناسی کرده‌اید؟ لجبازی یا قلدری کرده اید؟ یا دلی را شکسته اید؟ یا کسی را سرزنش کرده اید؟ کجا ناموسی از نوامیس الهی را زیر پا گذاشته‌اید؟ در خانه به نماز و قرآن توهین کرده‌اید؛ شاید اصلاً کسی در خانه قرآن نمی خواند و قرآن را مهجور نموده‌اید. هزار چیز مانند اینها هست که باعث شده در رحمت بر روی شما بسته شود و گرفتار شوید. پس نگویید کسی ما را سحر و جادو کرده است. این خودتان هستید که درب را به روی خود بسته‌اید.

 

برگرفته از مباحث شرح زیارت جامعه کبیره،‌ جلسه 55