www.montazer.ir
امروز: پنجشنبه 26 مهر 1397 | ساعت : 12:37:13 | نسخه آزمایشی
شناسه خبر: 7126
13 خرداد 1396
حجاب محدودیت نیست، مصونیت است

حجاب محدودیت نیست، مصونیت است

«حجاب» محدودیت نیست. چون مؤثرترین زن ها در جامعه کسانی اند که حجاب کامل دارند. در همه حیطه های فرهنگی و ... و حتی موفق ترین مردان هم در جامعه تکیه بر زنان باحجاب دارند. لذا اگر این «حجاب» برداشته شود، قیمت زن زیر سوال می رود. چون قیمت هر انسان در گرو جنسیت او نیست بلکه بخش انسانی اوست. اگر زن هم به این حقیقت و کشف برسد که قیمت او بخش انسانی اوست، برای خودش هم فرق خواهد کرد. پس وقتی «حجاب» برداشته شود، از آن جائی که زن باید به ظاهر خودش توجه کند،  این توجه باعث می شود زن از باطن و سیر انسانی خودش غافل شود. حال اگر زنی از حقیقت خودش غافل شود، چگونه می تواند نقش همسری یا مادری را به خوبی در خانواده داشته باشد. حتی در اجتماع هم نقش مخربی خواهد داشت.
پس اگر  «حجاب» زن برداشته شود، روح و تفکر او بجای اینکه در بخش انسانی متمرکز شود، در بخش جنسی و بدنی او خواهد بود. آن وقت است که خانواده و اجتماع در امان نخواهد بود و آسیب می بیند.

فیلم

1 - حجاب محدودیت نیست، مصونیت است

نظری داده نشده

Top
برای عضویت در خبرنامه پست الکترونیکی خود را وارد کنید

خبرنامه سایت منتظران منجی

Stay informed on our latest news!

اشتراک در خبرنامه سایت منتظران منجی feed