www.montazer.ir
امروز: جمعه 1 تير 1397 | ساعت : 22:01:19 | نسخه آزمایشی
شناسه خبر: 7169
23 خرداد 1396
«خیال پردازی های بهشتی»، به معنی ضد حمله شیطان است

استاد محمد شجاعی

«خیال پردازی های بهشتی»، به معنی ضد حمله شیطان است

انسان با خیال پردازی های پاک، به بهشت می رود و با خیال های ناپاک، مسیر جهنم را طی می کند. حمله شیطان از چهار طرف است. «حمله از عقب» شیطان به این معنی است که  سعی می کند با یادآوری گناهان گذشته ی انسان، به او القا کند که تو لیاقت پاکی ها و بهشت را نداری. به همین دلیل، خیال پردازی های بهشتی «ضد حمله» به شیطان محسوب می شود.

بنابراین، شما باید در خیال تان به بهشت خیلی فکر کنید. چون اگر کسی خیال پردازی در مورد بهشت نکند، نمی تواند خودش را پاک کند. زیرا شیطان دائماً انسان را به گناه دعوت می کند و می خواهد که انسان کثیف و آلوده باشد. به همین علت است که پیوسته گناهان گذشته اش را به رخش می کشد. اگر انسان از او تبعیت کند و به بهشت که مقام و شایستگی او است فکر نکند، در پاکی ها رشدی نخواهد داشت.

پس اگر بخواهید پاک شوید، باید با پاکی ها سر و کار داشته باشید و اگر بخواهید بزرگ شوید، باید با بزرگان سر و کار داشته باشید تا روحتان بزرگ شود. شرط این پاکی و بزرگی این است که با خیال تان این کار را زیاد انجام دهید،

در آیات و روایات تمرین های خیالی زیادی وجود دارد. تمرین های خیالی فقط خیال نیست، بلکه واقعاً شما را در آن مسیر می برد. یعنی اگر خیال گناه و جهنم را هم بکنید، همین فکر و خیالها شما را به جهنم می برد. از این رو، این تمرین  خیلی مهم است که دائماً با خیال تان و با همین آیات و روایات سر و کار داشته باشید.

باید دائماً با خیال خود وارد بهشت شویم. یعنی هر دفعه که خیال بهشت را می کنیم، با خیال بهشت بمیریم و هر دفعه با فرشته های که بشیر و مبشر، به زیارت ۱۴ معصوم برویم و همراه آنها وارد بهشت شویم و به مقامی که شایسته ی مومن است برسیم. 

خدا «میرزا اسماعیل دولابی» را رحمت کند. ایشان می گفت شما (مومنین) را به جهنم نمی برند. پس باید به بهشت و درجات آن فکر کنیم. زیرا درجات بهشتی بسیار بالاتر از درجات و تفاوتهای انسانها در دنیاست.

نظری داده نشده

Top